In My Heart – 4U

Artist : 4U (포유)
Song : In My Heart
1집 In My Heart
Credits: Lyrics – 2000mp3 , แปลและเรียบเรียง – ซูจอง

———————————————————————————-

These days I wonder why we say good-bye
หลายวันที่ผ่านมานี้ผมสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องจากลากัน

And I’m still loving u
เพราะผมยังคงรักคุณอยู่

Now I promise I’ll pray for u forever. forever
ผมสัญญาว่าผมจะอธิษฐานให้คุณตลอดไป…ชั่วนิรันดร์

항상 바래왔죠. 늘 사랑 앞에 눈물짓지 않기를 Oh
ฮัง ซัง พา เร วัท จโย นึล ซา รัง อา เพ นุน มุล จิท จี อัน กี รึล Oh
ผมมองเห็นคุณเสมอ ความรักที่อยู่ข้างหน้าไม่ต้องทำให้คุณต้องเสียน้ำตา

그대 역시 나를 위해 염려하죠. 이별을 준비하면서
คือ เด ยอก ชี นา รึล วี เฮ ยอม รยอ ฮา จโย อี บยอ รึล จุน บี ฮา มยอน ซอ
ผมยังคงมีเสน่ห์สำหรับผม ถ้าการจากลานี้ถูกเตรียมไว้แล้ว

왜 변해 가는 그 모습들이 낯설게만 보이죠
เว พยอน เฮ คา นึน คือ โม สืบ ดือ รี นัท ซอล เก มัน โบ อี จโย
ทำไมการปรากฏตัวของคุณนั้นถึงเปลี่ยนไป ดูไม่คุ้นเคยเหมือนเดิม

어제까지 사랑했던 연인이라 믿을 수 없게 만들죠
ออ เจ กา จี ซา รัง เฮท ตอน ยอ นี นี รา มี ดึล ซู ออบ เก มัน ดึล จโย
ย้อนกลับไปมองยามที่เราเคยรักกัน ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นคู่รักกันเลย

(나나나나나) 미안해하지 말아요
(นา นา นา นา นา) มี อัน เฮ ฮา จี มา รา โย
อย่าเอ่ยเลยคำว่า “ขอโทษ”

(나나나나나) 그대 역시 쉽진 않았겠죠
(นา นา นา นา นา) คือ เด ยอก ชี ชวีบ จิน อา นัท เกท จโย
มันจะทำให้คุณไม่สบายใจเปล่าๆ

차라리 내가 아플게요. 괜히 나 땜에 슬프지 말아요
ชา รา รี เน กา อา พึล เก โย เควน ฮี นา เต เม ซึล พือ จี มา รา โย
ผมรู้สึกเจ็บมากขึ้น ผมคงไม่อาจรอดพ้นจากความเจ็บปวดนี้ได้

(나나나나나) 배웅해 주지 못했죠
(นา นา นา นา นา) เพ อุง เฮ ชู จี มท เทต จโย
ผมทำไม่ได้ที่จะปล่อยคุณไป

(나나나나나) 못내 그대 잡을 것 같아서
(นา นา นา นา นา) มน เน คือ เด ชา บึล กอท คา ทา ซอ
เพราะอยากจะจับคุณไว้ตลอด

뒤돌아보는 그대 모습 볼 수가 없을 것 같아 난 고개만 떨구죠
ทวี โด รา โบ นึน คือ เด โม สืบ บล ซู กา ออบ ซึล กอท คา ทา นัน โค เก มัน ตอล กู จโย

ทำให้ไม่สามารถที่จะหันหลังกลับมามองคุณได้ ผมทำได้เพียงแค่ยืนสั่นอยู่อย่างนั้น

언제나 네게 주었던 건 껍데기뿐인 나의 사랑
ออน เจ นา เน เก จู ออท ตอน กอน กอบ เด กี ปู นิน นา เอ ซา รัง

ผมจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณตลอดไป ความรักของผมเป็นเพียงแค่เปลือกหอย

겉으론 언제나 너만을 위하는 척
กอ ชือ รน ออน เจ นา นอ มา นึล วี ฮา นึน ชอก

อยากจะทำเพื่อคุณไปตลอด

그건 나를 위한 이기적인 사랑일 뿐
คือ กอน นา รึล วี ฮัน อี กี จอ กิน ซา รา งิล ปุน

แต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมานั้นกลับเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของความรัก

진짜 부끄럽지 않은 사랑 한 건지 혼돈이 돼
ชิน จา บู กือ รอบ จี อา นึน ซา รัง ฮัน กอน จี ฮน โด นี ทเว

มันไม่น่าอายหรอก ผมไม่เข้าใจว่าทำไมการรักคนๆ เดียวถึงได้สับสนแบบนี้

나 때문에 텅 빈 너의 마음
นา เต มู เน ทอง บิน นอ เอ มา อึม

หัวใจของคุณว่างเปล่าเพราะผม

그걸 보며 느끼는 허무함 속에 나의 비애
คือ กอล โบ มยอ นือ กี นึน ฮอ มู ฮัม โซ เก นา เอ พี เอ

ความรู้สึกของคุณนั้นก็ว่างเปล่า ผมเสียใจจริงๆ

항상 뒤엔, 항상 부담 감속에 나날들 보내…
ฮัง ซัง ทวี เอน ฮัง ซัง บู ทับ กัม โซ เก นา นัล ดึล โบ เน

ผมอยู่แต่ข้างหลังคุณมาตลอด เป็นภาระให้กับคุณมาตลอด

이제 너를 떠나 보내
อี เจ นอ รึล ตอ นา โบ เน

ตอนนี้คุณก็จากผมไปแล้ว

I’ll be missing you 미안해하지 말아요
I’ll be missing you มี อัน เฮ ฮา จี มา รา โย

ผมจะคิดถึงคุณ อย่าเอ่ยเลยคำว่า “ขอโทษ”

I’ll ease your mind 그대 역시 쉽진 않았겠죠
I’ll ease your mind คือ เด ยอก ชี ชวีบ จิน อา นัท เกท จโย

ผมจะบรรเทาจิตใจของคุณ มันจะทำให้คุณไม่สบายใจเปล่าๆ

차라리 내가 떠날게요. 그대 편하게 떠날 수 있게요
ชา รา รี เน กา ตอ นัล เก โย คือ เด พยอน ฮา เก ตอ นัล ซู อิท เก โย

เร็วๆ นี้ผมก็จะไป คุณก็จะสามารถไปได้อย่างสบายใจ

I’ll be missing you 멀리서 지켜볼게요
I’ll be missing you มอล รี ซอ จี คยอ บล เก โย

ผมจะคิดถึงคุณ ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนผมก็จะคอยปกป้องคุณ

I’ll ease your mind 이 맘 밖에 줄 수가 없네요
I’ll ease your mind อี มัม พัก เก จุล ซู กา ออม เน โย

ผมจะบรรเทาจิตใจของคุณ หัวใจดวงนี้คงไม่อาจจะอยู่ข้างกายได้อีกแล้ว

이런 마음도 그대에게 부담이 될 것만 같아 난 눈물만 흘리죠
อี รอน มา อึม โด คือ เด เอ เก บู ทา มี ทเวล กอท มัน คา ทา นัน นุน มุล มัน ฮึล รี จโย

ผมจะไม่เป็นภาระให้กับคุณอีก น้ำตากำลังไหล

아직까지 그대 내 품속에 여전하게 살아있고
อา จิก กา จี คือ เด เน พุม โซ เก ยอ จอน ฮา เก ซา รา อิท โก

ผมยังคงอยู่ใกล้ชิดคุณไม่มีเปลี่ยนแปลง

나의 기도 속에 하루하루 지내고 있죠
นา เอ คี โด โซ เก ฮา รู ฮา รู จี เน โก อิท จโย

อยากให้คำอธิษฐานจากผมส่งไปถึงคุณทุกวันๆ

별이 되어 가슴에 남아 있죠. 내 마음 속 깊이
พยอ รี ทเว ออ คา ซือ เม นา มา อิท จโย เน มา อึม สก คี พี

ในใจลึกๆ ของผมนั้น….

I’ll be missing you 미안해하지 말아요
I’ll be missing you มี อัน เฮ ฮา จี มา รา โย

ผมจะคิดถึงคุณ อย่าเอ่ยเลยคำว่า “ขอโทษ”

I’ll ease your mind 그대 역시 쉽진 않았겠죠
I’ll ease your mind คือ เด ยอก ชี ชวีบ จิน อา นัท เกท จโย

ผมจะบรรเทาจิตใจของคุณ มันจะทำให้คุณไม่สบายใจเปล่าๆ

차라리 내가 떠날게요. 그대 편하게 떠날 수 있게요
ชา รา รี เน กา ตอ นัล เก โย คือ เด พยอน ฮา เก ตอ นัล ซู อิท เก โย

เร็วๆ นี้ผมก็จะไป คุณก็จะสามารถไปได้อย่างสบายใจ

I’ll be missing you 멀리서 지켜볼게요
I’ll be missing you มอล รี ซอ จี คยอ บล เก โย

ผมจะคิดถึงคุณ ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนผมก็จะคอยปกป้องคุณ

I’ll ease your mind 이 맘 밖에 줄 수가 없네요
I’ll ease your mind อี มัม พัก เก จุล ซู กา ออม เน โย

ผมจะบรรเทาจิตใจของคุณ หัวใจดวงนี้คงไม่อาจจะอยู่ข้างกายได้อีกแล้ว

이런 마음도 그대에게 부담이 될 것만 같아 난 눈물만 흘리죠
อี รอน มา อึม โด คือ เด เอ เก บู ทา มี ทเวล กอท มัน คา ทา นัน นุน มุล มัน ฮึล รี จโย

ผมจะไม่เป็นภาระให้กับคุณอีก น้ำตากำลังไหล

I’m not gonna forget u
ผมจะไม่ลืมคุณเลย

I just wish your happiness
ผมแค่อยากให้คุณมีความสุข

U will stay forever in my heart
คุณยังคงอยู่ในใจผมตลอดไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s