Nobody Knows – กบ เสาวนิตย์

Title : Nobody Knows
Artist : กบ เสาวนิตย์

ฟังเพลงนี้ คลิกกกกกกกกกก

—————————————————————————-

ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ซักวันจะเป็นเช่นไร
ใครกันจะเคยมั่นใจ กับอะไรๆ แต่ยังไม่มา
วันพรุ่งนี้นั้นยังอีกไกล ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
ปล่อยเอาไว้ให้เป็นเรื่องของเวลา
จะไม่คิดให้เป็นอย่างนั้น จะไม่หวังให้เป็นอย่างนี้ ไม่ต้องการสัญญา
แต่สองเรายังอยู่ แต่รักเรายังอยู่ เท่านี้ดีกว่า

Nobody knows อนาคตเป็นไง
Nobody knows แต่มันไม่สำคัญ
One thing we know จะทำให้ดีทุกวัน
ร้ายหรือดีจะค้นมันไปด้วยกัน

ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ซักวันจะเป็นเช่นไร
มีเพียงสิ่งเดียวนะใจ ว่าวันนี้เรายังมีกันและกัน
วันพรุ่งนี้นั้นยังอีกไกล ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร
ปล่อยเอาไว้ให้เป็นเรื่องของเวลา
จะไม่คิดให้เป็นอย่างนั้น จะไม่หวังให้เป็นอย่างนี้ ไม่ต้องการสัญญา
แต่สองเรายังอยู่ แต่รักเรายังอยู่ เท่านี้ดีกว่า

Nobody knows อนาคตเป็นไง
Nobody knows แต่มันไม่สำคัญ
One thing we know จะทำให้ดีทุกวัน
ร้ายหรือดีจะค้นมันไปด้วยกัน

Nobody knows อนาคตเป็นไง
Nobody knows แต่มันไม่สำคัญ
One thing we know จะทำให้ดีทุกวัน
ร้ายหรือดีจะค้นมันไปด้วยกัน

Nobody knows อนาคตเป็นไง
Nobody knows แต่มันไม่สำคัญ
One thing we know จะทำให้ดีทุกวัน
ร้ายหรือดีจะค้นมันไปด้วยกัน

Nobody knows
Nobody knows
One thing we know
ร้ายหรือดีจะค้นมันไปด้วยกัน

Nobody knows อนาคตเป็นไง
Nobody knows แต่มันไม่สำคัญ
One thing we know จะทำให้ดีทุกวัน
ร้ายหรือดีจะค้นมันไปด้วยกัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s