Downtown Story – รวมศิลปิน

Title : Downtown Story
Artist : รวมศิลปิน
Album : Downtown Story

—————————————————————-

เคยได้ยินว่าชีวิตก็คืองาน และงานนั้นก็คือเงิน ประมาณนี้ที่คนบอกกันมา
หลายๆคนก็จำไว้จนขึ้นใจ กี่วันแล้วที่ทำงานจนชีวิตแทบไม่มีเวลา

บางคนทำงานเกินเลยจนลืมคนที่รัก
บางคนทำงาน ไม่พักซะจนป่วยกันไป
บางทีทำไมคนเราต้องรีบร้อน หรือไม่กลัวจะแก่ไว
หนักไป ไม่เอา เครียดไป ไม่ดี

ปล่อยมันไปสักวันนึง บางทีชีวิตก็รีบร้อนเกิน บางทีวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนเดิน
คงดีถ้าช้าอีกสักนิดให้ชีวิต ได้หยุดคิดอะไร
ปล่อยมันไปสักวันนึง บางทีชีวิตก็เหนื่อยล้าไป บางทีวันนี้ถ้าเราทำตามสบาย
แล้วใจจะผ่อนคลาย จะดีร้ายจะเป็นไง ลองหยุดพักสักวัน
แล้วค่อยกลับมา

ทุกๆวัน พอตื่นเช้า ก็ลืมตา ก็รีบร้อน ไปทำงาน พอตกเย็น ก็รีบกลับกันมา
พอรู้ตัวก็ผ่านพ้นไปอีกปี กับชีวิตที่จำเจ จนวนซ้ำ เหมือนเข็มนาฬิกา

บางคนทำงานเกินเลยจนลืมคนที่รัก
บางคนทำงาน ไม่พักซะจนป่วยกันไป
บางทีทำไมคนเราต้องรีบร้อน หรือไม่กลัวจะแก่ไว
หนักไป ไม่เอา เครียดไป ไม่ดี

ปล่อยมันไปสักวันนึง บางทีชีวิตก็รีบร้อนเกิน บางทีวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนเดิน
คงดีถ้าช้าอีกสักนิดให้ชีวิต ได้หยุดคิดอะไร
ปล่อยมันไปสักวันนึง บางทีชีวิตก็เหนื่อยล้าไป บางทีวันนี้ถ้าเราทำตามสบาย
แล้วใจจะผ่อนคลาย จะดีร้ายจะเป็นไง ลองหยุดพักสักวัน
แล้วค่อยกลับมา

ปล่อยมันไปสักวันนึง บางทีชีวิตก็รีบร้อนเกิน บางทีวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนเดิน
คงดีถ้าช้าอีกสักนิดให้ชีวิต ได้หยุดคิดอะไร
ปล่อยมันไปสักวันนึง บางทีชีวิตก็เหนื่อยล้าไป บางทีวันนี้ถ้าเราทำตามสบาย
แล้วใจจะผ่อนคลาย จะดีร้ายจะเป็นไง ลองหยุดพักสักวัน
แล้วค่อยกลับมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s